top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatkezelő adatai


Név: Zsilák János, egyéni vállalkozó
Székhely: 5630, Békés Tündér utca 10.
Posta cím: 5630, Békés Tündér utca 10.

Adószám: 44531535-1-24
Telefonszám: +36203343919
E-mail: escapeboxbp@gmail.com


 

2. Tárhelyszolgáltató adatai

 

Név: Wix.com Ltd. 

Székhely: PO box 40190 San Francisco, CA 94140 USA 

Elérhetőség: support@wix.com,

Weboldal: www.wix.com


 

3. Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók:

 

Név: Mailchimp

Cím: 760 Ralph McGill Blvd NE, Atlanta, GA 30312.

Tevékenység: email lista kezelés

 

4. Az általunk kezelt adatok:

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:

 

Honlap látogatása:

Cél: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Jogalap: jogos érdekünk

Kezelt adatok: IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

 

Hírlevél szolgáltatás:

Cél: kapcsolattartás, új akciókról, új termékeinkről értesítjük

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: e-mail cím

Időtartam: hírlevélről történő leiratkozásig

 

Direkt marketing szolgáltatás:

Cél: az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: Teljes név, e-mail cím

Időtartam: leiratkozásig

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az escapeboxbp@gmail.com e-mailen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön email címére..


 

5. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az első látogatásának megkezdésekor tájékoztatjuk Önt és kérjük a hozzájárulását.

Nem alkalmazunk és nem is engedélyezünk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

6. Milyen sütiket alkalmazunk?

Név: XSRF-TOKEN

Szolgáltató: wix.com

Cél: Biztonsági okok

Lejárat: Session

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: hs

Szolgáltató: wix.com

Cél: Biztonsági okok

Lejárat: Session

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: svSession

Szolgáltató: wix.com

Cél: Felhasználói belépés

Lejárat: 12 hónap

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: SSR-caching

Szolgáltató: wix.com

Cél: Jelzi, hogy milyen rendszerből renderelt a weboldal 

Lejárat: 1 perc

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: _wixCIDX

Szolgáltató: wix.com

Cél: Rendszerfigyelés/hibakeresés

Lejárat: 3 hónap

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: _wix_browser_sess

Szolgáltató: wix.com

Cél: Rendszerfigyelés/hibakeresés

Lejárat: session

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: consent-policy

Szolgáltató: wix.com

Cél: Cookie-banner paraméterekhez

Lejárat: 12 hónap

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: smSession

Szolgáltató: wix.com

Cél: A bejelentkezett webhelytagok azonosítására szolgál

Lejárat: Session

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: TS*

Szolgáltató: wix.com

Cél: Biztonsági és csalás elleni okok

Lejárat: Session

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: bSession

Szolgáltató: wix.com

Cél: A rendszer hatékonyságának mérése

Lejárat: 30 perc

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: fedops.logger.X

Szolgáltató: wix.com

Cél: Stabilitás/hatékonyság mérése

Lejárat: 12 hónap

Típus: Nélkülözhetetlen

 

Név: wixLanguage

Szolgáltató: wix.com

Cél: Többnyelvű webhelyeken használják a felhasználói nyelvi preferenciák mentésére

Lejárat: 12 hónap

Típus: Funkcionális

 

Név: _ga

Szolgáltató: google.com

Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

Lejárat: 2 év

Típus: HTTP

 

Név: _gid

Szolgáltató: google.com

Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

Lejárat: Session

Típus: HTTP

 

Név: collect

Szolgáltató: google-analytics.com

Cél: Adatokat küld a Google Analyticsnak a látogató eszközéről és tevékenységéről. 

Lejárat: Session

Típus: Pixel

 

Név: fr

Szolgáltató: facebook.com

Cél: A Facebook elsődleges hirdetési cookie-ja, használatával megjeleníthetők, mérhetők a hirdetések, illetve javítható a relevanciájuk.

Lejárat: 3 hónap

Típus: HTTP

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/ és itt https://www.facebook.com/policies/cookies/ és itt https://www.facebook.com/about/privacy/update, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 

7. Egyéb információk a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

 

8. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk.

 

9. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg minket.

 

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az escapebox.hu weboldalon történik.

2023-04-24

bottom of page